Heidi Wexelsen Goksøyrhjem/home  strek   cv   strek   kontakt/contact

bildet 'Svev5'

Tittel: 'Svev' Orginalstørrelse / originalsize: 100 x 100 cm. prosjektekst / text >>

lenke til bildet 'Svev2'lenke til bildet 'Svev3'lenke til bildet 'Svev4'lenke til bildet 'Svev5'lenke til bildet 'Svev6'lenkeknapp til dokumentasjonsbilde på Hå Gamle Prestegårdlenkeknapp til dokumentasjonsbilde på Hå Gamle Prestegårdlenkeknapp til dokumentasjonsbilde på Hå Gamle Prestegårdlenkeknapp til dokumentasjonsbilde på Hå Gamle Prestegårdlenkeknapp til dokumentasjonsbilde på Hå Gamle Prestegårdlenkeknapp til dokumentasjonsbilde på Hå Gamle Prestegård